*****ราคาสินค้า รวมค่าทำสี ไม่รวมค่าติดตั้ง ไม่รวมค่าขนส่ง**