สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปัญหาของบัวรอบตู้ลิ้นชัก และบานซิงค์

ปัญหาของบัวรอบตู้ลิ้นชัก และบานซิงค์

แจ้งคุณลูกค้าทราบ

รายงานปัญหาของบัวรอบ

ตู้ลิ้นชักมีขนาดบัวรอบตัว ประมาณ2.5 cm. และบานซิงค์บัวรอบตัว 1 cm.

ตามรูปแนบ จะเห็นปัญหาของบัวรอบของลิ้นชักสูงขึ้นมาจากบานซิงค์ที่ติดอยู่ข้างๆ 

ทำให้ดูสูงต่ำไม่เท่ากัน 

จึงแจ้งมาเพื่อ ลค.ทราบ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view